De maandelijkse controles van de taken beheerder brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie uitbesteden 

Branddetectieservice kan de maandelijkse controles voor u uitvoeren. Het maakt daarbij niet uit welk merk brandmeldinstallatie u heeft. 

De gebruiker van een gebouw is verantwoordelijk voor het aanstellen van minimaal één beheerder brandmeldinstallatie (beheerder BMI). Op de cursus beheerder brandmeldinstallaties leert u dat naast het dagelijks beheer ook maandelijkse controles moeten worden uitgevoerd aan de brandmeldinstallatie en/of ontruimingsalarminstallatie. Vier en acht maanden na het jaarlijks onderhoud betreft dit een uitgebreide controle. De overige maanden moet onder andere de doormelding naar de alarmcentrale worden gecontroleerd. Deze controles moeten afgetekend zijn in het logboek. De brandweer zal hierop controleren. 

De verplichting volgt uit de Nederlandse normen NEN 2654-1 en NEN 2654-2. Hierin staan ook de uit te voeren werkzaamheden (zie regelgeving). 

De maandelijkse controles van de taken van de beheerder brandmeldinstallaties (BBMI) en ontruimingsinstallatie kunt u uit laten voeren door Branddetectieservice. Het werkgebied betreft voornamelijk de regio Roosendaal, Moerdijk, Etten-Leur, Breda, Oosterhout, Tilburg. 

Vragen?
Indien u hierover vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen. Branddetectieservice helpt u graag op weg.