Branddetectieservice geeft de cursus beheerder brandmeld- en ontruimingsinstallaties en neemt aansluitend het NIBHV-examen BMI-OAI af. Ook kunt u de verplichte maandelijkse controles aan brandmeldinstallaties en/of ontruimingsalarminstallaties uit laten voeren door Branddetectieservice.  Ook kunt u terecht voor keuring en onderhoud van blusmiddelen. Daarnaast maakt Branddetectieservice ontruimingsplattegronden.  

Brandmeldinstallatie

Een brandmeldsysteem detecteert brand met behulp van automatische brandmelders, zoals rookmelders of thermische melders. Ook kan de installatie geactiveerd worden door handbrandmelders. Als de installatie in alarm komt kan de doormelding naar de brandweer worden geactiveerd. Ook kan de ontruiming worden geactiveerd.

Ontruimingsalarminstallatie

Een ontruimingsalarmsysteem vormt vaak één geheel met het brandmeldsysteem. Met behulp van sirenes (slow whoops) en flitslichten wordt kenbaar gemaakt dat het gebouw ontruimd moet worden. Ook zijn er ontruimingsalarmsystemen met gesproken woord waarbij aanwezigen met een vooraf opgenomen tekst automatisch worden geïnformeerd.

Voldoet u aan alle verplichtingen wat betreft de brandmeldinstallatie en/of ontruimingsalarminstallatie?

De overheid legt steeds meer de verantwoordelijkheid bij de gebruiker. Uit onderzoek blijkt dat veel gebruikers niet voldoen aan de verplichtingen. Bent u op de hoogte van wat u moet regelen? Bij een controle door de brandweer of na een incident wordt u mogelijk geïnformeerd over wat u had moeten regelen. Beter is het om dit voor te zijn. De volgende informatie kan u nu al op weg helpen:

Logboek

Bij elke brandmeldinstallatie en/of ontruimingsalarminstallatie moet een logboek aanwezig zijn dat direct beschikbaar is. In dit logboek kunt u een aantal zaken controleren:

Jaarlijks onderhoud

Minimaal eenmaal per jaar moet er onderhoud worden uitgevoerd door een onderhoudsdeskundige. Dit wordt altijd genoteerd in het logboek. Maak tijdig een nieuwe afspraak met het onderhoudsbedrijf.


 

Beheerder BMI OAI (opgeleid persoon brandmeldinstallaties)

De gebruiker van een gebouw is verantwoordelijk voor het aanstellen van een beheerder. De naam van de beheerder staat vermeld in het logboek. De beheerder moet beschikken over een vereist bewijs van vakbekwaamheid en moet geïnstrueerd zijn over de taken en mogelijke gevaren die zijn verbonden aan onjuist handelen. Hierbij heeft een diploma beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) de voorkeur maar ook een verklaring van een erkend branddetectiebedrijf is toegestaan. Branddetectieservice is bevoegd om de NIBHV examens af te nemen. U kunt bij Branddetectieservice de training beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties volgen en ontvangt na het succesvol afronden van het examen het betreffende NIBHV diploma.

Verplichte taken van de beheerder brandmeldinstallaties:

Naast het dagelijks beheer is het verplicht om de brandmeldinstallatie en/of ontruimingsalarminstallatie maandelijks te controleren. Vier en acht maanden na het jaarlijks onderhoud betreft dit een uitgebreide controle. De overige maanden moet onder andere de doormelding naar de alarmcentrale worden gecontroleerd. Deze controles moeten afgetekend zijn in het logboek. De brandweer zal hierop controleren. De maandelijkse controles kunt u uit laten voeren door Branddetectieservice.

Certificering

Het is ook mogelijk dat u een gecertificeerde brandmeldinstallatie heeft. Zie hier voor bij Regelgeving

Vragen?

Indien u hierover vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen. Branddetectieservice helpt u graag op weg.